ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงและประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557

     

               เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และชมรมเพื่อนสุวัจน์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานนวมินทร์  สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว มีกิจกรรมดังนี้

- การจัดขบวนแห่อัญเชิญกระทงพระราชทานและพระประทีปพระราชทาน

- การประกวดหนูน้อยนพมาศ

- การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ

ใบสมัครหนูน้อยนพมาศ

 

เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช ประจำปี 2557

 

เสริมบุญ  สร้างบารมี  แห่เทียนโคราช  ประจำปี  2557”

 

**********************

 

                    เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2557 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  สวนสุรนารี สวนเมืองทองและสวนอนุสรณ์สถาน

                    นายสุรวุฒิ  เชิดชัย  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  งานแห่เทียนพรรษาได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 7 ปี แล้ว การจัดงานแห่เทียนพรรษาในปีนี้ ภายใต้ชื่องาน “เสริมบุญ  สร้างบารมี  แห่เทียนโคราช”  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการทำบุญ รู้ตื่น รู้สุข รู้ทุกข์ สร้างหนทางการดับทุกข์ด้วยเส้นทางการทำบุญ 8 เส้นทาง จุดสร้างบุญ 8 จุด ด้วยกัน  การบรรยายธรรมะกับพระนักเทศน์ชื่อดังจากรายการธรรมะเดลิเวอรี่  ชมสวนเทียนกลางน้ำ สวนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “เรื่องแสงเทศนา” นิทรรศการภาพถ่าย เลือกซื้อสินค้าธรรมะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองโคราช ชมการแสดงประติมากรรมเทียนแกะสลัก  และในช่วงเวลากลางคืนของทุกคืน จะมีการแสดงชุด แสง สี แห่เทียนโคราช Camival Night Light Candle ด้วยเทคนิคพิเศษ รถเทียนมีแสง และ Street Art 4D Vision Graphic 360 องศาโดยรถต้นเทียนพรรษาที่ชนะเลิศในปีที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้กับรถเทียนพรรษา ด้วยแสง สี  Animation Lighting Effect สลับกับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ทั้ง 3 คืน ด้วยกัน นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับการประกวดเทียนพรรษาชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และร่วมชมขบวนเทียนพรรษาที่มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตรที่คงความโดดเด่นของรถเทียนพรรษาจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา สะท้อนให้เห็นถึงความปราณีต  วิจิตร บรรจง แกะสลักลวดลายร้อยเรื่องราวพุทธศาสนา  โดยช่างฝีมือชาวโคราช  และยังมีกิจกรรมสำหรับผู้รักการถ่ายภาพเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2557 นี้ ภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์โคราช วิถีประเพณี แห่เทียนโคราช” 

                   เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา และต่างจังหวัด เที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 นี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาโทรศัพท์  044-234763 และ 044-234600 – 59

File Download : 

1. ใบสมัครการประกวดต้นเทียนและขบวนแห่

2. ใบแสดงความประสงค์

     - ส่งรถต้นเทียน

     - แสดงความจำนงขายสินค้า OTOP

3. กำหนดการ

4. หลักเกณฑ์การประกวด

เชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2557

  

          เทศบาลนครนครราชสีมา กำหนดจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร โดยจัดกิจกรรมดังนี้

- การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

- การประกวดวาดภาพ

- การจัดนิทรรศการ

- การฟังพระธรรมเทศนา

- การประกอบพิธีเวียนเทียน

 

เอกสารดาวน์โหลด

- หลักเกณฑ์การตัดสิน

- กำหนดการ

- ใบสมัครตอบปัญหาธรรมะ

- ใบสมัครวาดภาพ

รับสมัครหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2556

 

เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และชมรมเพื่อนสุวัจน์ กำหนดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2556 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2556 ในวันเวลาราชการ

รับสมัคร จำนวน 70 คน (หากครบกำหนดแล้วจะปิดรับสมัครทันที)

สถานที่ประกวด ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว

วันประกวด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556

ลงทะเบียน เวลา 16.30-18.00 น.

เริ่มประกวด เวลา 18.00 น.

 

เอกสารแนบ  1. หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ

2. ใบสมัครหนูน้อยนพมาศ

ขอเชิญร่วมประกวดและเที่ยวงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556

 

จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมประกวดต้นเทียน-ขบวนแห่และเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารี และสวนอนุสรณ์สถาน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

- การประกวดต้นเทียนพรรษา

- การประกวดขบวนแห่

- การหล่อเทียนพรรษา

- พิธีเจริญพระพุทธมนต์

- กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

- การแสดง แสง สี เสียง และมหรสพสมโภช

เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียนและขบวนแห่

ใบสมัครต้นเทียนและขบวนแห่

เส้นทางบวนแห่

การประกวดวาดภาพ บรรยายธรรม และเล่านิทานคุณธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556

 

 

                  เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

- การประกวดวาดภาพ

- การประกวดบรรยายธรรม

- การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

- ประกอบพิธีเวียนเทียน

หลักเกณฑ์การประกวด

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

กำหนดการ

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศาสนาและวัฒนธรรม