เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช ประจำปี 2557

 

เสริมบุญ  สร้างบารมี  แห่เทียนโคราช  ประจำปี  2557”

 

**********************

 

                    เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2557 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  สวนสุรนารี สวนเมืองทองและสวนอนุสรณ์สถาน

                    นายสุรวุฒิ  เชิดชัย  นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  งานแห่เทียนพรรษาได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 7 ปี แล้ว การจัดงานแห่เทียนพรรษาในปีนี้ ภายใต้ชื่องาน “เสริมบุญ  สร้างบารมี  แห่เทียนโคราช”  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน จัดให้มีการทำบุญ รู้ตื่น รู้สุข รู้ทุกข์ สร้างหนทางการดับทุกข์ด้วยเส้นทางการทำบุญ 8 เส้นทาง จุดสร้างบุญ 8 จุด ด้วยกัน  การบรรยายธรรมะกับพระนักเทศน์ชื่อดังจากรายการธรรมะเดลิเวอรี่  ชมสวนเทียนกลางน้ำ สวนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “เรื่องแสงเทศนา” นิทรรศการภาพถ่าย เลือกซื้อสินค้าธรรมะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองโคราช ชมการแสดงประติมากรรมเทียนแกะสลัก  และในช่วงเวลากลางคืนของทุกคืน จะมีการแสดงชุด แสง สี แห่เทียนโคราช Camival Night Light Candle ด้วยเทคนิคพิเศษ รถเทียนมีแสง และ Street Art 4D Vision Graphic 360 องศาโดยรถต้นเทียนพรรษาที่ชนะเลิศในปีที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงให้กับรถเทียนพรรษา ด้วยแสง สี  Animation Lighting Effect สลับกับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ทั้ง 3 คืน ด้วยกัน นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับการประกวดเทียนพรรษาชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และร่วมชมขบวนเทียนพรรษาที่มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตรที่คงความโดดเด่นของรถเทียนพรรษาจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา สะท้อนให้เห็นถึงความปราณีต  วิจิตร บรรจง แกะสลักลวดลายร้อยเรื่องราวพุทธศาสนา  โดยช่างฝีมือชาวโคราช  และยังมีกิจกรรมสำหรับผู้รักการถ่ายภาพเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2557 นี้ ภายใต้หัวข้อ “เสน่ห์โคราช วิถีประเพณี แห่เทียนโคราช” 

                   เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา และต่างจังหวัด เที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 นี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาโทรศัพท์  044-234763 และ 044-234600 – 59

File Download : 

1. ใบสมัครการประกวดต้นเทียนและขบวนแห่

2. ใบแสดงความประสงค์

     - ส่งรถต้นเทียน

     - แสดงความจำนงขายสินค้า OTOP

3. กำหนดการ

4. หลักเกณฑ์การประกวด

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนโคราช ประจำปี 2557