ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 08.30 น. หาพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการเลือกสรร 

เอกสารดาวน์โหลด   

1. ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

2. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คลิกที่นี่

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร คลิกที่นี่ 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา