ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดสำนักการศึกษา

 

 

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา และยื่นไปสมัครระหว่างวันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2561 นั้น ทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้ดำเนินการคัดสรรเสร็จสิ้น ตามประกาศนี้

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หาพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการเลือกสรร 

เอกสารดาวน์โหลด   

.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร คลิกที่นี่ 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ