ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   จำนวน ๑ อัตรา

๒. ผู้ช่วยครู ระดับมัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒ อัตรา

๓. ผู้ช่วยครู ระดับมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา

๔. ผู้ช่วยครู ระดับมัธยมศึกษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ อัตรา

๕. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

๑. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง) จำนวน ๓ อัตรา

๒. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสำนักการศึกษา